Vaatwastabletten.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Vaatwastabletten.nl verkoopt uw gegevens niet

Vaatwastabletten.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

————————–

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:

  • door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
  • bij het aankopen van een product in onze webshop.

2. Wanneer u onze website bezoekt;

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

• Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op datgene wat in het hoofdstuk cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • browsergegevens;
  • duur van uw bezoek;
  • pagina’s die u bezoekt;
  • links waar u op klikt;
  • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
  • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

• Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bij het maken van een bestelling):

Voor- en Achternaam Omdat we u graag bij naam willen aanspreken
E-mailadres U ontvangt een e-mail over uw bestelling en de factuur. Als u toestemming heeft gegeven ontvangt u ook e-mail met onze aanbiedingen en nieuwsbrieven. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven of aanbiedingen dan kunt zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@vaatwastabletten.nl
Adres en woonplaats Het adres geven wij door aan onze bezorger zodat uw pakket afgeleverd kan worden
Telefoonnummer Wij nemen contact met u op als dit nodig is voor uw bestelling.
Financiële gegevens Mocht uw bestelling niet bevallen, dan storten wij het geld terug op dezelfde rekening als waar u mee betaald heeft.
Inhoud van de bestelling Mocht er achteraf iets mis zijn met uw bestelling kunnen wij op basis van deze gegevens u verder helpen.

—————————-

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

• Om het winkelen bij Vaatwastabletten.nl.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

• Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich ten alle tijden afmelden.

• Als u bij Vaatwastabletten.nl.com een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

————————–

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Vaatwastabletten.nl.com. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Vaatwastabletten.nl.com heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze bewerkers:

Verwerker: Taakomschrijving verwerker:
Google Analytics

Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze webshop. Deze gevens laten ons zien hoe u op onze site terecht bent gekomen en hoe lang uw bezoek duurt.

 

Privacy Policy Google Analytics

Tradetracker

Dit cookie registreert aankoopgegevens. Met deze informatie is het mogelijk onze partnersites op een eerlijk manier te vergoeden voor hun bijdrage aan onze verkoop.

 

Privacy Policy Tradetracker

 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@Vaatwastabletten.nl.com. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Vaatwastabletten.nl.com te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna “Ve” genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve. Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out.

—————————-

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht Vaatwastabletten.nl.com te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk door een email te sturen naar info@vaatwastabletten.nl

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering of van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@vaatwastabletten.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 26 mei 2018.

Scroll naar boven